ČMT

ČMT: víte, kdo jsme

ČMT je sdružením nezávislých kandidátů z Čakovic, Miškovic a Třeboradic. Ve zdejším zastupitelstvu disponuje ČMT sedmi hlasy a je jedinou opoziční platformou, která se velmi důsledně vymezuje proti způsobu, jímž je naše městská část v současné době spravována. Zastupitelé ČMT se v souladu se svým programem věnovali především ochraně naší městské části před nekoncepční výstavbou, předškolnímu a školnímu vzdělávání, životnímu prostředí a transparentnosti veřejné správy.

ČMT a STAN: prospěšné partnerství

Pro pražské městské části je výhodné, mají-li jejich představitelé spolehlivé partnery mezi členy zastupitelstva hl. m. Prahy. Hledali jsme proto hodnotově a programově blízký subjekt, který má reálnou šanci v pražském zastupitelstvu být. Našli jsme jej v hnutí Starostové a nezávislí. Jsme si jisti, že spolupráce s tímto hnutím bude pro naši městskou část přínosem. Zůstáváme ČMT – a navíc přivádíme do naší městské části STAN. To bude fungovat.

Spolupracujeme

STAN

ČMT: kam míříme?

ČMT je připravena podílet se určující měrou na správě městské části Praha-Čakovice. Jsme v současné době jediní, kdo může zastavit politický byznys, který v naší městské části v posledních osmi letech vzkvétá v nebývalé míře. Naše kandidátka na starostku je Kateřina Arnotová, čakovická rodačka, jejíž morální kredit dává záruku, že ČMT bude držet svých zásad. Jsme ČMT – a to zavazuje.

ČMT: patříme do Prahy

V ČMT nezapomínáme, že naše městská část je součástí Prahy. To nás přivedlo ke spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí, které má významné zastoupení v komunální i celostátní politice. S hnutím STAN sdílíme celopražská témata, mimo jiné na urychlenou dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy v trase, která ochrání město před tranzitem kamiónů, na koncepční řešení dopravní situace v Praze, na podporu novému pražskému územnímu plánu a v neposlední řadě též na investice do vzdělání.