ČMT

Mgr. Kateřina Arnotová

Narodila se v roce 1973 v Praze. Navštěvovala Gymnázium Jana Nerudy a po maturitě vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Během studia strávila rok na stáži na právnické fakultě v Paříži. Od roku 1997 pracuje ve státní správě. Na Úřadu vlády se věnovala sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství. Na Ministerstvu vnitra působila na tiskovém a personálním odboru a v současné době pracuje na odboru bezpečností politiky.

V Čakovicích bydlí od narození, má tři děti, dceru a dva syny. Před 14 lety založila v Čakovicích spolek Cirkus – centrum pro rodinu, které se podílí na kulturním a společenském životě naší městské části. V centru Cirkus Kateřina zajišťuje organizaci zájmových a vzdělávacích aktivit pro rodiče a děti, pořádání rozmanitých společenských akcí, přednášek, výletů či divadelních představení. V roce 2010 a 2014 byla zvolena na kandidátce ČMT do místního zastupitelstva, kde působí jako opoziční zastupitelka.

V rámci ČMT má na starosti oblast školství, kultury, zájmových aktivit, územní rozvoj a sociální oblast. Jako rodačka z Čakovic se zaměřuje na původní bytovou a rodinnou zástavbu v Čakovicích, snaží se propojovat tradiční s novým.

Před pár lety objevila kouzlo vytrvalostního běhu a při svých častých bězích poznává okolí městské části. Kromě toho ráda čte a poslouchá hudbu.

Mgr. Otakar DUBEN

Ďáblický rodák přesídlil na druhou stranu teplické výpadovky v roce 2010. Od dětství tíhnul ke sportu a ke psaní, což předurčilo i jeho budoucí kariéru. Vystudoval žurnalistiku na FSV UK a v současnosti pracuje jako editor sportovního zpravodajství na webu České televize.

S aktivním sportem už to tak slavné není, i když na nohejbal nebo fotbal si dlouholetý nadšený hráč Hanspaulské ligy čas stále najde.

Na čakovickém sídlišti vychovává s manželkou 1,5letou dceru. V ČMT by se rád věnoval zejména dopravní problematice a zkvalitňování veřejného prostoru, s jehož nedostatky jako otec malého dítěte často bojuje.

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Narodil se v roce 1971 v Praze. Po maturitě na proseckém gymnáziu nastoupil na studia učitelství matematiky a geografie na Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Souběžně vyučoval tři roky na soukromém gymnáziu. Po absolvování pokračoval v doktorském studiu sociální geografie a regionálního rozvoje na PřF UK, které absolvoval v roce 2003. V současnosti působí jako vědecko-pedagogický pracovník na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze na Albertově. Vyučuje geografii dopravy, otázky rozvoje sídel a regionů a didaktiku geografie v přípravě budoucích učitelů geografie-zeměpisu. Ve výzkumu se specializuje na oblast dopravy a regionálního rozvoje a na výzkum školního vyučování zeměpisu.

V roce 2010 byl na kandidátce ČMT zvolen do zdejšího zastupitelstva, kde působí dosud. Věnuje se problematice dopravy (mj. Silniční okruh kolem Prahy), územního plánování a rozvoje MČ (v současnosti příprava tzv. metropolitního plánu) a školství.

V městské části Praha-Čakovice žije od narození. Nejprve v Čakovicích, od 6 let v Třeboradicích, které považuje za své rodiště, a od roku 2005 opět v Čakovicích. Je ženatý, má tři děti. Ve volném čase rád navštěvuje koncerty klasické hudby, je činný v pražském Slováckém krúžku, sedá na kolo a v létě do kanoe.

Mgr. Lenka Kubcová Ph.D.

Narodila se v roce 1974 v Praze. Absolvovala gymnázium a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor odborná biologie. V roce 2005 ukončila na katedře zoologie interní postgraduální doktorandské studium. V rámci svého studia uskutečnila několikaměsíční pobyt na německé univerzitě v Bayreuthu a současně realizovala samostatný výzkum stromové fauny v řadě chráněných krajinných oblastí. Od roku 2000 pracuje a přednáší na katedře zoologie UK na oddělení zoologie bezobratlých, specializuje se na arachnologii, je členkou České arachnologické společnosti. Nyní dokončuje doplňující pedagogické studium pro výuku biologie na středních a základních školách.

Je vdaná a má dvě děti. Od roku 2007 žije v městské části Praha – Čakovice. V roce 2010 byla zvolena do místního zastupitelstva jako kandidátka ČMT. V této funkci v postavení opozičního zastupitele stále působí. Během svého funkčního období se věnovala problematice životního prostředí. Je spoluautorkou projektu revitalizace Mratínského potoka, prosadila vyhlášení památných stromů v zámeckém parku a aktivně se zapojila do vypracování koncepce vybudování nové zeleně v městské části Praha-Čakovice.

Ráda cestuje a sportuje, je držitelkou potápěčského průkazu, hrála závodně softball. Stala se lektorkou cvičení rodičů s dětmi v Mateřském centru Cirkus, pro které připravuje i přírodovědné vzdělávací programy pro děti.

Bc. Jana Mádrová
OSVČ

Narodila se v roce 1975 v Jeseníku na severní Moravě. Je absolventkou tamního gymnázia. Po složení maturitní zkoušky pokračovala ve studiu sociální pedagogiky na Vyšší pedagogické škole v Kroměříži a sociální práce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Po studiu působila jako speciální pedagog v soukromé škole Modrý Klíč v Praze 4. V letech 1998 – 2000 žila v kanadském Vancouveru, kde se starala o děti se syndromem ADHD. Po návratu ze zahraničí se věnovala administrativní a personální práci v mezinárodní stavební firmě, kde mj. v rámci firemní politiky organizovala aktivity pro zaměstnance na podporu dětí z dětského domova. V současné době se věnuje bytové družstevní výstavbě.

Klidné bydlení vhodné pro děti našla v roce 2003 v Miškovicích, kde žije se svým přítelem a třemi dcerami. Během mateřské dovolené se v letech 2004 – 2010 věnovala jako spoluzakladatelka vedení a organizaci Mateřského centra Cirkus. Od roku 2010 v mateřském centru působí jako lektorka kurzů cvičení pro děti od 3 měsíců do 4 let.

Na kandidátce ČMT se účastnila již voleb v roce 2010 a 2014.

Ve svém volném čase se věnuje své rodině, sportovním aktivitám, cestování a kultuře.

Petr Novák

Narodil se v roce 1975 v Praze. Studentská léta strávil na gymnáziu se zaměřením na přírodní vědy a ve volném čase se věnoval práci s dětmi v turistickém oddílu.

Po maturitě procestoval s batohem na zádech postupně nejeden kout světa. Zážitky a fotografie z cest průběžně publikoval v celé řadě časopisů. Od roku 1999 působí jako fotograf a kameraman na volné noze.

Po práci se rád a pečlivě věnuje malé zahrádce, projede se na kole, s rodinou a přáteli vyráží do skal a do hor. Je aktivním členem Českého horolezeckého svazu a Rakouského horského svazu. Jako jeden z hrstky Čechů vystoupil na osmitisícový vrchol Cho Oyu bez podpory nosičů a použití kyslíku.

V Třeboradicích žije v řadovém rodinném domku se ženou a dvěma malými dcerami od roku 2011. Aktivně a rád se podílí na akcích pořádaných Klubem LíPa v Třeboradicích.

Jako kandidát ČMT chce přispět k budování takového životního prostoru, ve kterém by se lidé cítili opravdu dobře. Věří, že jsme-li obklopeni hezkým prostředím, má to pozitivní vliv i na to, jak se chováme jeden k druhému. Chtěl by se přičinit o to, aby trávníky byly udržované, aby v městské části přibylo stromů, aby chodníky byly tam, kde je opravdu potřebujeme. Aby se na to všechno účinně využívalo dotací z magistrátu. A především aby se peníze z rozpočtu městské části vynakládaly účelně a zástupci městské části přebírali práci, která za tyto prostředky byla odvedena, stejně pečlivě, jako hlídají počínání řemeslníka u sebe doma.

Ing. Radek Štefanič

Narodil se v roce 1970 v Praze. Je absolventem Strojní fakulty ČVUT a od roku 1993 podniká v oblasti školení IT a vývoji databázových a řídicích systémů. Ve společnosti ARET Praha s.r.o., kterou spoluzaložil a řídí, se specializuje na vývoj software a IT bezpečnost.

V městské části Praha-Čakovice žije s manželkou a třemi dcerami od roku 2008. V roce 2010 byl na kandidátce ČMT zvolen zastupitelem. Aktivně se podílí na samosprávě komplexu U zámeckého parku v Čakovicích, je předsedou výboru společenství vlastníků. Za ČMT byl členem kontrolního výboru zastupitelstva, ve kterém se věnoval zejména dodržování legislativy a procesů řízení místní samosprávy. V ČMT zajišťuje provoz a vývoj webových stránek a zaměřuje se na oblast dopravy a IT.

V roce 2009 jako občan úspěšně vyjednal odhlučnění provozu betonárny Baumit. V rámci kontrolního výboru se profiloval jako nekompromisní zastánce vlády práva a nemilosrdný bojovník proti korupci. Jeho kontrolní zjištění a závěry (např. v otázce podezřelých a – jak se později ukázalo – i neplatných nákupů nepotřebných pozemků za více než 16 milionů) se staly známými i za hranicemi naší městské části. Jako první předložil zastupitelstvu návrh na vytvoření systému pro zpřístupnění smluv uzavřených městskou částí veřejnosti.

Ve volných chvílích se věnuje rodině, meditacím, hře na kytaru, bylinám, mineralogii a astrofyzice.

Ing. Petr Švancara

Od narození v roce 1976 žije v Čakovicích, kde také navštěvoval základní školu. Vystudoval ČVUT Fakultu elektrotechnickou. Při studiu působil několik let jako správce počítačové sítě a učitel na Základní škole v Praze Kobylisích. Od roku 2002 až do současnosti pracuje v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu jako produktový inženýr.

V Čakovicích bydlel většinu života v bytovém domě a v roce 2009 se s rodinou přestěhoval do rodinného domku. Je šťastně ženatý a má tři dcery. Byl prvním registrovaným příznivcem celostátního hnutí Starostové a nezávislí v MČ Čakovice a aktivně podporuje jeho hodnoty.

Ve volných chvílích pracuje na zahradě nebo se věnuje drobným řemeslným pracím. Má rád divadlo, společenský tanec a sci-fi. Aktivně sportuje.

Ing. Michal Seidl, MBA

Narodil se v roce 1967 v Praze. Po maturitě na gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou vystudoval obor Telekomunikační technika na Českém vysokém učení technickém v Praze. V roce 2000 absolvoval studium Master of Business Administration na Sheffield Hallam University, Velká Británie. Od roku 1991 pracuje v oblasti telekomunikací a IT na různých technických a manažerských pozicích, v současné době jako ředitel pro informační technologie.

Ve volném čase rád cestuje v tuzemsku i do dalekých zemí, baví ho sport a sborový zpěv. Je jedním ze zakládajících členů pěveckého sboru Gaudium Cantorum při Základní umělecké škole Marie Podvalové v Čakovicích.

V městské části Praha-Čakovice žije již 18 let. Z toho 10 let v Miškovicích a posledních 8 let v Třeboradicích, takže problematiku obou sídel dobře zná. Je ženatý a má jedno dítě.

Jako kandidát ČMT chce přispět k tomu, aby si naše městská část zachovala to pozitivní, co dnes stále ještě má tj. být součástí hl. města Prahy s jeho možnostmi a zároveň bydlet v kontaktu s volnou přírodou kolem nás, kde je např. možné si kdykoliv vyjet na kole k Labi nebo jít na túru v okolí po turistických značkách. Nepřeje si, aby se Čakovice staly uniformní, šedivou, okrajovou částí Prahy, s velkou zástavbou a dopravními zácpami, kde lidé budou pouze přespávat a nebudou mít žádný vztah ke svému bydlišti

Mgr. Marek Tomeček Ph.D.

Vystudoval angličtinu a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze, v rámci studia absolvoval stáže v zahraničí (Velká Británie, USA, Irsko). Od roku 2007 vyučuje angličtinu na Dopravní fakultě ČVUT, externě přednáší též na Univerzitě Hradec Králové, příležitostně překládá a publikuje filozofické texty.

Je ženatý, má dvě děti.

Ing. Leoš Longauer

Narodil se v Košicích roku 1978 a absolvoval tam kompletní řetězec vzdělávaní. Roku 2004 se přestěhoval do Prahy za prací v mezinárodní technologické firmě, kde působí dodnes. Roku 2008 se stal Miškovickou náplavou a místo mu přirostlo k srdci. Stará se o tři děti. Zajímá ho spolupráce mezi lidmi a podporuje ji.

PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D.

Narodila se v roce 1976 v Náchodě. Vystudovala historii a hebraistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2005 absolvovala doktorské studium historických věd v oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky. Od roku 2004 pracuje v Židovském muzeu v Praze, kde v současnosti vede odbor židovských dějin. V městské části Praha-Čakovice žije od roku 2009. Je vdaná, má dvě děti.

Ing. Marcela Palová

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po studiu se dlouhou dobu věnovala účetnictví neziskových organizací. V současné době pracuje v Čakovicích ve společnosti Fjord Bohemia s.r.o. na pozici hlavní účetní. Má zkušenosti s prováděním interních auditů managementu kvality dle mezinárodních norem ISO.Je vdaná, má dvě děti.

Je vdaná, má dvě děti.

doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy Univerzity obor částicová a jaderná fyzika. Působil v Brookhaven National Laboratory v USA, na Columbia University v New Yorku a Evropské laboratoři částicové fyziky CERN ve Švýcarsku. V současné době pracuje na Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK a vede mezinárodní tým šedesáti vědců zabývající se srážkami těžkých iontů na experimentu ATLAS.

Je ženatý, má tři děti.

Mgr. Josef Filip

Narodil se v roce 1967 v Příbrami, absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1990 pracuje ve školství a od roku 2008 je ředitelem Odborného učiliště Vyšehrad pro žáky s mentálním postižením.

Svůj volný čas věnuje organizování sportovních aktivit pro sportovce se zdravotním handicapem. Je místopředsedou pro ekonomiku Českého svazu mentálně postižených sportovců a členem výkonného grémia Českého paralympijského výboru.

Se ženou a synem bydlí v Miškovicích od roku 2005.

Vladimír Žaludek

Narodil se v roce 1969 ve Zlíně. Studentská léta strávil na Vysokém učení technickém v Brně se zaměřením na elektrotechniku.

Po absolvování základní vojenské služby se usadil v Třeboradicích, kde žije se svou rodinnou od roku 1994. Má dva syny, kteří navštěvují školy v Čakovicích. Pracuje u společnosti působící ve stavebnictví, dodavatele řídící a regulační techniky.

Po práci se věnuje trénování plavců v Neratovickém plaveckém klubu.

Jako kandidát ČMT chce prosazovat zájmy občanů v trvale udržitelných životních standardech a spolkových činnostech. Naše obec se dynamicky mění v souvislosti se zvyšováním počtu obyvatel i nárůstu tranzitní dopravy. Tyto aspekty mají vliv na životní standard nás všech. Poctivou prací a prosazováním zájmů jednotlivce lze i v takovýchto podmínkách dosáhnout dobrého životního standardu pro všechny generace našich obyvatel ať se jedná o občany, jejichž rodiny zde žijí po generace, či o ty, kteří zde našli svůj nový domov.

Vlastimil Vyskočáni

Vystudoval obor řízení podniku a podnikové finance na Vysoké škole finanční a správní. Za svoji profesní kariéru vystřídal různé manažerské pozice v oblasti obchodu a marketingu. V Čakovicích žije již 12 let.

Je ženatý a má dvě děti.

Lucie Verrall

Narozena v roce dobytí Měsíce, od dětství anglofil, žiji v česko - anglické rodině, angličtinu učí především děti. Životním cílem je stát se spisovatelkou, na čemž usilovně nepracuje.

Martina Kozelková

Narozena v Praze, od roku 2003 trvale žije v Miškovicích v rodinném domě ze dřeva spolu s manželem a dvěma dcerami. Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a VŠTE v Českých Budějovicích. V současné době majitelka stavební společnosti, která má motto „Stavíme promyšlené domy“.

Vstup do lokální politiky považuje za jedinou aktivní možnost reálně ovlivňovat společné prostředí, kde žije se svou rodinou a přáteli. Věří, že je vždy možné najít společný zájem i tam, kde jiní již pochybují.

Jan Pivoňka

Vystudoval obor Podniková ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. V pracovním životě se věnuje oblasti řízení lidských zdrojů. Od dětství žil v nedalekých Letňanech, Čakovice a okolí tak zná z častých projížděk na kole.

V Miškovicích žije již 10 let. Je ženatý, má dceru a syna

Libuše Kurková

Narodila se v roce 1971 v Praze. Po ukončení Střední pedagogické školy nastoupila do čakovické ZŠ jako vychovatelka v družině. Zároveň vedla místní vodácký oddíl, kterého je spoluzakladatelkou. Od roku 1995 žila v Českých Budějovicích, kde si rozšířila svoje vzdělání v oblasti sportovních a relaxačních masáží a péče o tělo. Zároveň pracovala v domově důchodců a středisku pro mentálně postižené. Po návratu do Prahy začala pracovat jako učitelka v třeboradické MŠ.

V současné době žije v Třeboradicích s dcerami, manželem, psem a kočkou. Před skoro dvaceti lety spoluzaložila Klub LíPa, který pořádá kulturní, společenské a zábavní akce pro děti a dospělé, navazující na tradice a historii Třeboradic.

Jejím koníčkem je její práce. Vytváří nové a nové zábavy pro všechny. Někdy je nebezpečné se s ní jen potkat. Vymyslí Vám hned nějakou činnost. Buď důležitou funkci v klubu, nebo alespoň malou roličku na dětské besídce.

Má ráda jakýkoli pobyt a pohyb venku v přírodě. Dobře se stejně tak cítí v úplném klidu, při tónech pohodové muziky, u rodinného krbu.

Miroslav Marada

Miroslav MARADA

46 let

VŠ pedagog

Čakovice

2
Petr Novák

Petr
NOVÁK

43 let

fotograf

Třeboradice

3
Michal Seidl

Michal
SEIDL

50 let

ředitel IT

Třeboradice

4
Otakar Duben

Otakar
DUBEN

33 let

sportovní novinář

Čakovice

5
Lenka Kubcová

Lenka KUBCOVÁ

44 let

bioložka

Čakovice

6
Vladimír Žaludek

Vladimír
ŽALUDEK

49 let

obchodní zástupce

Třeboradice

7
Jana MÁDROVÁ

Jana MÁDROVÁ

42 let

OSVČ

Miškovice

8
Libuše KURKOVÁ

Libuše
KURKOVÁ

47 let

učitelka v MŠ

Třeboradice

9
Kateřina ARNOTOVÁ

Kateřina ARNOTOVÁ

KANDIDÁTKA NA STAROSTKU

44 let

právnička

Čakovice

1
Petr ŠVANCARA

Petr ŠVANCARA

41 let

Produktový inženýr

Čakovice

10
Marek Tomeček

Marek
TOMEČEK

41 let

vysokoškolský učitel

Čakovice

11
Vlastimil Vyskočáni

Vlastimil
VYSKOČÁNI

40 let

manažer marketingu

Čakovice

12
Radek Štefanič

Radek ŠTEFANIČ

48 let

IT specialista

Čakovice

13
Marcela Palová

Marcela
PALOVÁ

39 let

hlavní účetní

Čakovice

14
Martina Kozelková

Martina
KOZELKOVÁ

44 let

jednatelka

Miškovice

15
Iveta Cermanová

Iveta
CERMANOVÁ

42 let

historička

Čakovice

16
Leoš Longauer

Leoš
LONGAUER

40 let

aplikační inženýr

Miškovice

17
Josef Filip

Josef
FILIP

51 let

ředitel odborného učiliště

Miškovice

18
Martin Spousta

Martin
SPOUSTA

37 let

věděcký pracovník

Čakovice

19
Jan Pivoňka

Jan
PIVOŇKA

43 let

HR manažer

MiškoviceP

20
Lucie Verrall

Lucie
VERRALL

48 let

lektorka angličtiny

Třeboradice

21