ČMT

Setkání s kandidáty ČMT

25.  9. v Třeboradicích
26.  9. v ul. Marie Podvalové
  2.10. v ul. Bermanova
  3.10. v Čakovicích u pošty
  4.10. v Miškovicích

Vždy od 14 do 18 hodin

Spolupracujeme

STAN

Spolupracujeme

Spolupracujeme

ČMT: kam míříme!

ČMT je připravena podílet se určující měrou na správě městské části Praha-Čakovice. Jsme v současné době jediní, kdo může zastavit politický byznys, který v naší městské části v posledních osmi letech vzkvétá v nebývalé míře. Naše kandidátka na starostku je Kateřina Arnotová, čakovická rodačka, jejíž morální kredit dává záruku, že se ČMT bude držet svých zásad. Jsme ČMT – a to zavazuje.

“Jako dlouholetý starosta jsem přesvědčený, že pokud budeme mít zdravou komunální politiku, uzdravíme časem i politiku parlamentní. Některé kandidáty ČMT osobně znám, vím, že jim jde o prospěch obce, ne o prospěch vlastní, a věřím proto, že právě oni mohou k ozdravění komunální politiky v městské části Praha-Čakovice přispět.”

Petr Gazdík

Jak to bylo se severním diametrem

Zápis z jednání (pdf), Dokument o konzultacích (pdf 14MB)

Záznam z konzultací rozpracovaného návrhu Metropolitního plánu se zástupci městské části Praha – Čakovice, který jsme získali dne 11. července 2018 od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ze zápisu vyplývá, že zástupce městské části prosazoval zakreslení tzv. severního obchvatu do nového Metropolitního plánu.

“ČMT je pro mě jediná volba. Čakovice si zaslouží skutečnou změnu! Politika se nedělá pro byznys, ale pro lidi.”

Radek Štefanič

“Chtěl bych ve vedení radnice někoho, kdo myslí na zájmy Čakovic víc než na zájmy byznysmenů. Držím palce ČMT.”

Jan Kaspřík

ČMT